ZUSFLEX

Hét Flexbureau voor en door Zorginstellingen en Thuiszorg

Een nieuwe mogelijkheid voor zorgverleners die graag flexibel zorg verlenen maar ook geborgenheid willen.
    

 


ZusFlex wie is dat:

 • ZusFlex is een zelfstandige VVT-zorginstelling met vast personeel die samenwerkt met verschillende kleinere en grotere thuiszorgorganisaties en zorginstellingen. 
 • ZusFlex neemt de zorgmedewerkers vast in dienst en leent die collegiaal uit aan de verschillende aangesloten zorginstellingen. 
 • Normaal hebben de grotere zorginstellingen een eigen flexpool van zorgverleners die flexibel inzetbaar zijn op alle afdelingen en op verschillende locaties.
 • Vaak werkt de eigen flexpool niet optimaal en moeten er tóch ZZP’ers ingehuurd worden waardoor het budget onder spanning komt te staan.
 • Daarom heeft ZusFlex in samenspraak met regionale (thuis)zorginstellingen een gemeenschappelijk flexpool opgericht. De medewerkers komen in vaste dienst bij ZusFlex en krijgen een normaal BASIS salaris conform het geldende VVT cao-niveau.
 • De zorgverleners van ZusFlex werken bij meerdere instellingen in hun eigen regio en zijn dus bekende en vertrouwde gezichten bij die instellingen.


De filosofie achter ons bedrijf én de flexpool is dat:

 • Instellingen lagere kosten realiseren door de externe flexibele schil mét behoud van de kwaliteit.
 • De medewerkers uit de flexpool een beloning krijgen die hoger is dan wat ze normaal in vaste dienst bij een instelling zouden verdienen. Hiermee belonen we ze voor hun flexibiliteit mét behoud van zekerheden die behoren bij een vast VVT-contract.
 • De zorgmedewerkers lopen geen financiële risico’s zoals een ZZP’er met allerlei inspanningen van het bijhouden van een eigen administratie en klantenwerving etc.
 • De instellingen krijgen zo bekende en vertrouwde gezichten te zien met behoud van flexibiliteit. De flexwerkers krijgen flexibiliteit en afwisseling in hun eigen werkgebied.

ZusFlex is nieuw in de markt en wil een nationale speler worden en aanwezig zijn in alle grote en middelgrote steden.

 

 

 


Zusflex en het BASIS – TOP contract

 • Het Basis - Top Contract is een vaste baan bij ZusFlex, een VVT-thuiszorginstelling welke uitsluitend is opgericht om zorgverleners collegiaal uit te lenen aan aangesloten zorginstellingen in een specifieke regio (binnen een straal van circa 25km rondom de deelnemende zorginstellingen).
 • De zorgverleners zijn door ZusFlex en de klant(en) zorgvuldig geselecteerd net als het eigen personeel van de zorginstellingen zodat de kwaliteit bewaakt kan worden en hiermee is men altijd verzekerd van bekende krachten. 
 • De werkzaamheden worden altijd uitgevoerd op de locaties van de aangesloten zorginstellingen.
 • Het arbeidscontract met ZusFlex is een normaal contract binnen de VVT CAO waarbij alles geregeld is zoals pensioen, vakantiegeld etc. 
 • Het is een arbeidscontract op basis van bijvoorbeeld 18 tot 36 uur waarbij het salaris normaal wordt ingeschaald volgens de VVT-cao-richtlijnen, dit salaris is gelijk aan het zogenaamde BASIS-salaris. 
 • Voor dit BASIS-salaris heeft ZusFlex de contracten afgesloten met de aangesloten (thuis)zorginstellingen.
 • Wanneer de zorgmedewerkers de normale 18 tot 36 uur werken voor de klanten gaat het salaris automatisch naar een TOP-salaris waarbij je VVT schaal oploopt naar een goedbetaald niveau, gemiddeld een schaal hoger.  
 • De flex-medewerkers registreren hun gewerkte uren in een eigen software-systeem dat beschikbaar is via een mobiele app.  
 • Mochten er tijdelijk geen opdrachten komen van de deelnemende zorginstellingen dan zullen externe bemiddelingsbureaus bemiddelen bij andere instellingen tegen een lager tarief dan het geldende ZZP-tarief.
 • De kans is daarmee groot dat de flex-medewerkers niet zonder werk komen te zitten en dus altijd op TOP-niveau betaald worden.
 • Bij een netto-inkomen vergelijk tussen een ZZP en een TOP-salaris is het TOP-salaris bij ZusFlex ongeveer gelijk aan het ZZP inkomen vermits de ZZP’er de zaken goed geregeld heeft zoals pensioen, ziekenkosten verzekering etc.
 • Werken bij ZusFlex is een ideaal midden tussen ZZP-schap en een vaste baan.